Indstilling af pladespilleres tonearm og pick-up

Denne beskrivelse er en opskrift på, en så ikke-teknisk beskrivelse som mulig, hvordan man indstiller sin pladespillers tonearm med tilhørende pick-up.

 

Man kan købe forskellige special værktøjer til at lette indstillingerne, eller man kan lave dem selv.

Før du starter bør du have en ”protractor”, som kan købes eller du kan lave en selv. På nettet findes forskellige filer til at fremstille din egen indstillings skabelon. DU kan sende en mail til mig for at få en kopi af disse filer (info@highend-sound.com). På forhånd har du fremstillet en skabelon til din tonearm, nogle har denne i leveringskittet til armen eller kan også købe den som tilbehør (det bør man have, for det er ikke sidste gang du har/skal indstille din arm/pick-up, du køber sikkert andre pick-up’er i dit liv).

Du bør ligeledes have en nåletryksvægt, den kan være mere eller mindre avanceret, men typisk balancevægt f.eks. Ortofon har inkluderet i deres MC pick-up’er, og sælger dem løse til MM, Shure har en fin en i metal, eller en digitalvægt f.eks. fra Pro-ject, som vi forhandler, og der findes andre.

Du skal bruge en skruetrækker, helst umagnetisk, og gerne en spidstang til at montere ledningerne på pick-up’en.

Lys – brug en god lampe du kan flytte rundt med f.eks. en lampe med en bøjelig ”arm” (den var ikke morsom), forstørrelsesglas, og sørg for at pladespilleren er i ”vatter” (i niveau), og kan du sidde ned når du justere eller stå i bryst højde er det optimal arbejdshøjde.

 

Start med at sikre at pladespilleren er i "vatter". Du kan købe små og store vatterpas i diverse tømmerhandler og byggemarkeder, og du kan købe et mere anvendeligt som fremstillet af Ortofon til mere præcise indstillinger, eller knap så "fint" alt efter temperement.

 undefined       undefined 

Start med at montere pick-up’en så løst som muligt med de tilhørende skruer og skiver, og om nødvendigt møtrikker, så du kan skubbe og dreje lidt rundt med pick-up’en.

 

1) Først indstille du nåletrykket (VTF = Vertical Tracking Force) ved at flytte kontravægten til den rette indstilling som pick-up fabrikanten anbefaler nåletrykket bør være. Først balanceres armen for at finde hvor nåletrykket er 0 g, eller hvor armen ”svæver”, og dernæst det anbefalede nåletryk indstilles, enten på de dertil hørende separate justering eller ved at flytte kontravægten yderligere ind mod armbasen. Denne indstilling vil ændre sig, medens du siden hen flytter rundt på pick-up’en.

Denne indstilling bør være tæt på de anbefalede nåletryk, selvom du ”flytter rundt” på pick-up’en, for at beskytte nålen og nålens ophæng.

Det bedste nåletryk er sædvanligvis i den høje ende af det anbefalede nåletryks område. For let et nåletryk forårsager mere skade end et for tungt nåletryk.

 

2) Dernæst er det tid at indstille højden på tonearmen (VTA = Vertical Tracking Angle), så tonearmen er parallel med pladens overflade. Brug en tyk plade f.eks. en 180 g, så du har en mellemting i tykkelse mellem en 200 g’s og en almindelig LP.

Sænk armen, så nålen hviler på LP’ens overflade. Indstil VTA, så armen er parallel, som det er muligt, med LP’ens overflade. Du skal hæve pick-up’en fra pladen medens du indstiller højden, og sænke den ned på pladen igen for at se eller måle om armen er parallel. Man kan bruge små vaterpas, øjet eller digital nivellering, der er et udvalg efter temperament og pengepung, for at kontrollerer om armen er parallel.

 

3) Indstilling af pick-up’ens overhæng, justerer den bue, som nålen beskriver hen over LP’ens overflade under afspilningen. Grund ideen er at minimere forvrængningen forårsaget af forskellen mellem den lige linje, som skæremaskinen arbejder med under LP’ens fremstilling (eller matricen), og den bue nålen foretager ved afspilning med en tonearm, som drejer i en punkt. Denne radial arm type, eet punkts centreret eller ophængt tonearm, er jo langt de fleste tonearme, og dermed ser vi bort fra tangential armene, som er den ideelle tonearme (alt andet lige), og som ikke har den samme besværlige indstillings procedure, men mere fokuserer på Zenith, Azimut og VTA, samt nåletrykket.

Du kan indstille overhænget til at være minimalt i slutningen af LP’en, og som vil passe godt til de fleste klassiske indspilninger, eller som oftest, 2 nulpunkter ca. 1/3 og 2/3 inde på LP’en, hvilket de fleste ”guidelines” eller manualer foreskriver.

undefined

Man kan købe forskellige typer af ”Protractor”, som oftest med et spejllignende overflade, og som antager at du har monteret din tonearm præcist hvor den skal være. Er den en lille smule upræcis, vil den efterfølgende overhængs justering også være det. Fremstiller man selv sin ”protractor” kan man korrigerer for den unøjagtighed.

Man kan købe en plastik lineal på 40-50 cm og bore et hul til centerspindlen ved 0 punktet, og dermed måle afstanden til armbasens center, eller armlejets center.

Du skal bruge din ”protractor” til at justere overhæng for din pick-up i armen.

undefined     undefined

Med overhænget justeret og pick-up’ens monteringsskruer skruet fast, så pick-up’en ikke kan bevæges, er det tid til at kontrollere nåletrykket (VTF) igen. Fordi nålen sidder fast for enden af et fjedersystem, som gør at et højere nåletryk vil få tonearmen tættere på LP’ens overflade, jo højere nåletrykket er. Hvis du var heldig med din indstilling tidligere, og kun har bevæget pick-up’en en smule, vil der højest sandsynlig ikke være behov for at justere overhænget yderligere, hvis du ikke har justeret nåletrykket igen.

 undefined  undefined  undefined

5) Nu skal den pick-up’ens ”rotering” (Zenith) om sig selv justeres, som er den vinkel pick-up’en har rundt om den tænkte linje gennem pick-up’en, hvis du se pick-up’en oppefra. Denne justering optimere tangenterne i LP’ens riller i ”nulpunkterne” er sædvanligvis parallel med de linjer som f.eks. en ”Protractor” har. Så når pick-up’en ses forfra skal den være parallel, eller flugte, med de linjer som din Protractor har. Det vil være en god ide at nulstille antiskatingen , som armen ikke trækkes udad under justeringen, for ikke at bøjer nålen mod højre. Selvom du har justeret overhænget og fastgjort skruerne, skal du løsne disse og dreje pick-up’en, hvis denne ”Zenith” justering behøver det, så den bliver korrekt. Husk at kontrollere overhæng og Zenith igen for at være sikker, og kontroller nåletrykket.

Sæt antiskating til igen, som svarer til nåletrykket. Har din tonearm ikke en fast antiskating som svarer til nåletrykket, er det en god ide at købe en test LP, som har denne facilitet f.eks. HIFI News test LP eller Telarc’s OMNIDISC.

Skating er den kraft, som en radial (eller et punkt) tonearme med forsat pick-up hoved, er påvirket af, under nålens vej gennem rillen. Kraften af denne bevægelse er forskellig, afhængig af hvor på LP’en nålen og dermed tonearmen befinder sig, rillernes udsving og kvaliteten af vinylen. Antiskating indstillingen modarbejder denne kraft, og indstillingen skal betragte som et gennemsnit, da den variere iht. ovenstående, og er derfor et kompromis, men en antiskating er bedre end ingen antiskating overhovedet. Der findes radial tonearme, som ikke har antiskating indstilling.

 undefined

6) Azimut indstillingen er pick-up’ens vinkel set forfra i niveau med pladen, eller det at få nålen til at stå vinkelret på rillen. Azimut justeringen er meget nødvendig, fordi med minimere overhøring mellem de 2 kanaler, og gør lydniveauet ens i begge kanaler.

Det kan gøres let med et spejl, som din protractor måske er udstyret med, ved at flugte gennem spejlbilledet, hvis pick-up’en har et hus som gør det muligt, ellers må du bruge dine øjne.

Eller man kan gøre det lidt mere omskændigt ved hjælp af elektronik/måleudstyr.

Elektronisk kan Azimut indstilles med en testplade med et 1 kHz signal og et måleudstyr tilkoblet, som kan måle Volt forbundet til en forstærker indstilles volumen til f.eks. 4 V, eller du kan bruge en båndoptagers VU metre. Test LP’en har typisk et signal for hver kanal separat. Først spilles for den ene kanal og dernæst for den anden kanal. Måler du samme signal i begge kanaler er azimut korrekt, ellers justeres ved at lægge skiver, små papirs lapper eller spænde og løsne skruerne, som pick-up’en er monteret med (sidstnævnte kan f.eks. lade sig gøre med Ortofons Jubilee). Man kan også måle kanalseparationen ved at måle på begge kanaler, med f.eks. test signal kun i højre kanal, ved at måle signalet i højre kanal og sammenligne med signalet i venstre kanal, men husk at konvertere spændingssignalet til dB for at få et ”rigtigt” mål for separationen (hvis du har logaritmisk funktion på din lommeregner er det let at konvertere til dB). Gentag for den anden kanal. Man kan også bruge de 2 signaler til at indstille azimut vinklen, for når krydstale bliver minimeret og/eller ens for begge kanaler er indstillingen bedst.

Internettet har ligeledes en del omregninger for dB funktioner.

 

Basalt set er indstilling færdig.

 

Når du er færdig og pladespilleren er tilsluttet dit anlæg, kan du læne dig tilbage og nyde musikken med en total gennemsigtighed uanset hvor meget din setup har kostet dig.

 

Rigtig god fornøjelse.

 

 

Tips:

Indstilling af VTA er kun et udgangspunkt, og en omtrentlig indstilling! De fleste pick-up’er lyder bedst med en lille smule negativ VTA = armbasen er lidt lavere end pick-up’en. Er VTA for høj (det omvendte af før nævnte) vil lyden blive for tynd og lys, og for lav (mere end før nævnt) vil bassen blive for slap og fed, lydbilledet mangler fokus, dybden flader sammen og forsvinder, og separationen mellem instrumenterne udviskes og forværres, det bliver vanskelig at bestemme hvem der spiller hvad. Med rigtigt VTA indstillet vil lyden slippe fri af højttalerne.

 

Med antiskating indstillet for højt kan venstre kanal lyde forvrænget ved dynamiske passager, eller lydbilledet kan skride til højre. Med antiskatingen indstillet for lav er det omvendt at højre kanal kan lyde forvrænget, og lydbilledet skride til venstre.

 

Nåletrykket for lavt i forhold til det anbefalede vil forårsage lys og spids lyd, særlig ved hvislelyde, og fare for fejlsporing. For højt nåletryk kan forårsage kedelig, tyl og langsom lyd. Fordi nåletrykket ændre den vinkel nålefanen har med LP’ens overflade, vil ændringen i nåletrykket ofte have større effekt, end ændringen i VTA. Nåletryk og VTA er relateret til hinanden.

 

Der findes på markedet forskellige værktøjer der kan være mere eller mindre behjælpelig med opsætning af din pladespiller og fin justering af samme. Det er sikkert at den lille diamant ikke er helt nøjagtig monteret og der kan værktøj som Feickert Adjust være en god hjælper (eller tilsvarende fra instrument Fosgate). Derved kan du få diamanten og dens slibning til at stå nøjagtig i LP pladens riller.

undefined    undefined